สำนักงานสลากฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงวันออกรางวัลของสลากงวดวันที่ 1 เมษายน

สำนักงานสลากฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงวันออกรางวัลของสลากงวดวันที่ 1 เมษายน

สำนักงานสลากฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงวันออกรางวัลของสลากงวดวันที่ 1 เมษายน เป็นเป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 พร้อมงดจำหน่ายสลากฯ งวดวันที่ 16 เมษายน และ 2 พฤษภาคม

นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้(25มี.ค.63) ว่าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงการออกรางวัลของสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 จากวันที่ 1 เมษายน 2563 ไปเป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องออกรางวัลสลาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และจะไม่มีการจำหน่ายสลากงวดวันที่ 16 เมษายน และงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจะมีการพิจารณาอีกครั้ง

ในส่วนของผู้ที่ทำรายการจองสลาก งวดวันที่ 16 เมษายน 2563 ที่ได้มีการจองสลากในระบบจองล่วงหน้าเมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม ๒๕๖๓  สำนักงานฯ จะโอนเงินคืนเงินให้กับผู้ที่ทำรายการแล้วทั้งหมด โดยจะทำการโอนคืนโดยเร็วที่สุด

อย่างใดก็ตามเพื่อความต่อเนื่องของการออกสลากจำเป็นต้องมีการทบทวนให้มีรูปแบบที่เป็นการลดความเสี่ยง โดยใช้บริบทเดิมทั้งหมด เพียงแต่เปลี่ยนจากใบมาเป็นจำหน่ายด้วยเครื่องเพื่อลดการติดต่อเปลี่ยนมือระหว่างผู้ซื้อผู้ขายและบุคลากรของสำนักงานสลากเองด้วย คณะกรรมการจึงได้มอบให้สำนักงานฯ ไปดูว่า เพื่อให้กิจการของสำนักงานฯ สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ควรเปลี่ยนมาจำหน่ายด้วยช่องแบบออนไลน์ ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบผู้ขายทั้งหมด โดยให้สำนักงาน ฯ ไปศึกษา เพราะหากไวรัสนี้ยาวนานเกินกว่าเดือนสองเดือนอย่างอาจจะทำให้สำนักงานสลากฯไม่สามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้

ขณะที่ธนาคารออมสินแจ้งว่า การออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดวันที่ 1 เมษายน 2563 ยังคงดำเนินการตามปกติ ส่วนการออกรางวัลสลาก ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 เมษายน ยังคงดำเนินการตามปกติ

 

ที่มา: www.voicetv.co.th

 

ติดตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *